Entorn Explosiu

Entorn Explosiu

Les atmosferes perilloses poden ser classificades com:
Atmosfera no explosiva: l’atmosfera no conté elements explosius i tots els tipus de productes estàndard es poden utilitzar.
Atmosfera explosiva: l’atmosfera conté elements potencialment explosius, tant gas com pols. Es defineixen les atmosferes explosives com “Hazardous Àrea” als països IEC i com “HAZLOC” a Nord Amèrica.
L’equip per atmosferes explosives està dissenyat, instal.lat, operat i mantingut segons els estàndards internacionals i les regulacions locals referents a aquests casos.Les Àrees o zones perilloses (Hazardous Àrees) es defineixen en 4 elements:
• Grup
• Temperatura Classe
• Classe
• Zona
Atmosfera Explosiva

Els paràmetres rellevants que segueixen, caracteritzen l’atmosfera potencialment explosiva:
• Freqüència amb la qual l’atmosfera explosiva pot arribar a existir
• Capacitat del gas o de la pols per generar una explosió.
El gas i la pols explosiva es classifica segons la seva facilitat per patir una ignició, d’acord amb les seves característiques:
• Energia mínima d’ignició
• Temperatura mínima d’ignició
• Temperatura d’auto-ignició
• Temperatura de la capa d’ignició
Estàndards
EN1127-1 : 1997
Atmosferes explosives – Prevenció i protecció contra explosions – Part 1: Conceptes bàsics i metodologia
IEC 60079-10 : 2002-06
Equips elèctrics per atmosferes explosives – Part 10: Classificació d’Àrees Perilloses
IEC 61241-10 : 2004-06
Equips elèctrics per a ús en presència de pols combustible – Part 10: Classificació d’àrees en les que hi ha o podria haver pols combustible.
NEC
National Electrical Code (Codi Elèctric Nacional). Emès per AISI (American National Standards Institute) i NFPA 70 (National Fire Protection Association)

Els estàndards descrits defineixen les Zones:

Atmos. Zona Presència Anual Definició
Gas
Pols
0
20
> 1000 h L’atmosfera explosiva està present contínuament, durant llargs períodes o freqüentment.
Gas
Pols
1
21
10 h … 100 h … 1000 h L’atmosfera explosiva pot aparèixer durant el funcionament operatiu normal de manera habitual..
Gas
Pols
2
22
< 10 h L’atmosfera explosiva no hauria de donar durant el funcionament operatiu normal. Però si es dóna el cas, es prolongarà només per un període de temps curt.

Als Estats Units, el “antic” estàndard referenciat segons NEC 500 encara està en vigor. El nou NEC amb l’article 505 i 506 inclou una classificació de Zones i requisits d’instal·lació similars als estàndards IEC definits dalt.

Atmosfera Ârea HAZLOC NEC 500 Definició
Gas o Pols Divisió 1 Concentracions de gasos que es poden igniciar, mescles de vapor en aire, pols combustible i fibres en suspensió poden existir en condicions de funcionament normals.
Gas o Pols Divisió 2 Concentracions de gasos que poden iniciar, mescles de vapor en aire, pols combustible i fibres en suspensió poden existir en condicions de funcionament extraordinàries.