Motors antiespurnes, Ex nA

Motors Anti-espurnes, Ex nA

Per zona 2

ABB ofereix una àmplia gamma de motors anti-espurnes, tant per baixes com per altes tensions, de 0,25 kW fins 18.000 kW

  • Compleixen les normes EN i les directives ATEX, així com compleixen amb diversos requeriments locals i internacionals
  • Els motors antiespurnes de baixa tensió compleixen els requisits d’eficiència de classe IE2.
Tipus de protecció: Ex nA


Potència 0,25 a 2.000 kW
Tamany IEC 71 a 560
Material carcassa Alumini o fundició de ferro
Número de pols 2 a 12
Tensions Totes les utilitzades habitualment
Frequències 50 o 60 Hz
Protecció IP 55 / IP 56
Tipus de protecció Per zona 2
Temperatura classe T1 – T4
Certificats d’acord amb la Directiva ATEX i els estàndards IEC
CQST (Xina)
GOST (Rússia)