Euromotori

Motors atex Euromotori

MOTORS PER AMBIENTS ATEX Motor eléctric ATEX Els motors elèctrics Atex Euromotori estan construïts complint per complert  la Directiva N ° 94/9/CE (ATEX), en referencia  a la definició dels requisits mínims per a equips de seguretat per instal.lacions en atmosferes potencialment explosives. Normes EN 60079-0:2006 y EN 60079-1:2004 determinen per cada grup d’enmagatzament, els gasos […]