Bloch

Distribuidor i servei tècnic oficial de Bomba Bloch, tenim stock propi de les referències més habituals, amb ple coneixement del producte i una dilatada expèriencia en la reparació i manteniment de bombes, grups de pressió i grups contraincendis.

Servei tècnic Bomba Bloch per a:

Electrobombes horitzontals sèrie domèstica
Per abastiments domèstics, civils, industrials, agrícoles, regs per aspersió, equips contra incendis, etc., i en general per bombeig d’aigües netes.

Electrobombes centrífugues horitzontals
Per aigues lleugerament brutes, fins i tot amb cossos sòlids en suspensió.

Electrobombes centrífugues multicel·lulars verticals
Especialment indicades per grups de pressió siguin regulats per presostats o variador de velocitat, per abastiments civils, industrials, agrícoles, regs per aspersió, equips contra incendis, etc., i en general per bombeig d’aigües netes.

Electrobombes submergibles per pous de 5″ i de 4″ a 16″
Per usos domèstics, així com per aplicacions civils, agrícoles i industrials. Per aigua neta sense elements o additius que puguin perjudicar els materials de la bomba.

Electrobombes submergibles per buidatges, drenatges i aigües residuals
Per aigua neta o lleugerament bruta. Pel buidament de locals inundats, piscines, fosses, pous per la recollida d’aigües pluvials. Per fonts, regs, etc.

Equips de pressió
Per abastiments domèstics, industrials, agrícoles, regs per goteig, etc. Per aigua neta, sense additius que puguin perjudicar els materials de la bomba.

Equips contra incendis UNE 23.500-90
Els equips de bombeig tenen per finalitat el subministrament automàtic d’aigua a pressió en una instal·lació contra-incendis.

Quadres elèctrics i accessoris
Equips de pressió simple.

Tallers Soler és un taller per a la reparació de Bomba Bloch a les províncies de Barcelona i Tarragona.
Amb tallers de reparació de bombes a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.